Ống hút gạo giải pháp cho môi trường

Bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường

An toàn sức khỏe

Bảo vệ môi trường

Nguyên liệu tự nhiên

Bảo vệ môi trường

Tự phân hủy

Bảo vệ môi trường

Có thể ăn được

CÙNG NHAU THAY ĐỔI THÓI QUEN DÙNG ỐNG NHỰA

Hãy sử dụng ống hút gạo tự phân hủy trong vòng 3 tháng thay vì hàng trăm năm như ống hút bình thường. Giải pháp tuyệt vời giải quyết tình trạng rác thải nhựa báo động hiện nay.

Ống hút gạo

tc1

Ống hút tre

icon-onghuttre

Sản phẩm khác

MG1

Đăng ký để nhận thông tin từ Onghutgao.com

Tin tức ống hút gạo

Nếu rừng Amazon biến mất, thế giới mất đi 20% lượng nước ngọt, 20% lượng oxy, con người chịu ảnh hưởng trực tiếp

Trái Đất ngày càng chịu nhiều những tổn thương nặng nề do thiên nhiên bị tàn phá. Và nếu Amazon mất đi, con người sẽ tự đẩy bánh xe hủy hoại thế giới lăn nhanh hơn. Chắc chắn, thế giới [...]